Mässling - symtom och lindring

Mässling är en virussjukdom som ger hög feber och utslag på kroppen. Sjukdomen kan vara väldigt farlig, men är ovanlig i Sverige då man oftast vaccinerar sig mot den när man är barn. De flesta får vaccin mot mässling när de är 18 månader.

Symtom på mässling

De vanligaste symtomen för mässling är:

  • torrhosta
  • irriterade och ljuskänsliga ögon
  • feber

Efter några dagar får man ofta utslag. De är först ljusröda, men blir sedan mörkare och kan flyta ihop med varandra. Utslagen brukar börja i ansiktet och sedan sprida sig till resten av kroppen. Febern brukar lägga sig efter några dagar, men det kan ta ytterligare en vecka innan man känner sig helt bra.

Två barn blåser såpbubblor tillsammans. Foto.

Hur smittar mässling?

Om någon som har sjukdomen till exempel hostar eller nyser, sprids viruset via droppar i luften. Om du inte är vaccinerad eller har haft sjukdomen innan kan du bli smittad.

Behandling av mässling

Mässling går inte att behandla utan sjukdomen går över av sig själv. Det kan dock oftast lindra med receptfria febernedsättande läkemedel.

När ska man söka vård?

Om du misstänker att du eller någon i din närhet har mässling behöver du ta kontakt med en vårdcentral. Ring om prata med vårdcentralen först eftersom mässling är väldigt smittsamt.

Följdsjukdomar efter mässling

Man kan få följdsjukdomar i samband med mässling. Det är vanligt att man får öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation. Man kan även få hjärninflammation men det är ovanligt.

Senast granskad 2021-08-09