Tillbaka till Barn och föräldrar

Kikhosta - symtom och lindring

Kikhosta kan göra spädbarn så svårt sjuka att de behöver läkarvård. Här berättar vi mer om vad kikhosta är, varför det är viktigt att vaccinera mot kikhosta och hur du kan dämpa kikhosta hos ditt barn.

Vad är kikhosta?

Kikhosta är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Bordetella pertussis. Bakterien fastnar i luftvägarnas vävnad där den utsöndrar ett gift. Kikhosta smittar mycket lätt via droppar i luften när någon hostar eller nyser. Inkubationstiden (tiden från att någon blir smittad till dess att sjukdomen bryter ut) är 1-3 veckor.

Kan man hindra kikhosta?

För att skydda spädbarn mot kikhosta ges vaccin till barn från 3 månader. Sedan tas en påfyllnadsdos när barnet är 5 månader, 12 månader och 5 år. Den sista dosen ges när barnet går i högstadiet. Det går inte att bli immun mot kikhosta, men vaccin gör att kikhostan blir lindrigare och att smittorisken minskar kraftigt.

Hur länge smittar kikhosta?

Kikhosta är som mest smittsam under de första två veckorna och sedan minskar smittorisken. Hur länge kikhosta smittar beror på, men det kan ta upp till sex veckor från de första symtomen innan barnet är helt fri från smitta. Barnet kan dock fortsätta hosta i flera veckor efter tillfrisknandet. Det är barnets allmäntillstånd som avgör när det kan gå till förskolan eller skolan.

Symtom på kikhosta

Tecken på kikhosta kan variera från barn till barn, men det är vanligt att kikhosta ger symtom som vid en vanlig förkylning med hosta och lite feber. Efter några dagar blir hostan värre, särskilt nattetid. Då kan barnet även få kraftiga hostattacker. Barnet hostar då så mycket att det börjar "kikna", kräkas eller tappa andan, därav namnet kikhosta. Barnet kan även få svullna ögon och bli blek. För de flesta barn går besvären över av sig själv, men hostan kan vara mycket långdragen.

Behandling

De flesta barn som drabbas av kikhosta behöver ingen behandling, men spädbarn eller barn med kroniska sjukdomar kan drabbas av allvarlig sjukdom. Till små barn med kikhosta ges en behandling med antibiotika.

Lindring av kikhosta

För att underlätta för barnet under hostattackerna nattetid kan du höja sängens huvudända med hjälp av en kudde under madrassen. För barn i alla åldrar innebär kikhosta att det är svårt att äta. Ge lättuggad och lättsmält mat i små portioner. Om barnet orkar, är det bra om det är ute i friska luften. Det har en dämpande inverkan på hostan och gör attackerna lindrigare. Låt inte någon röka i barnets närhet!