Tillbaka till Barn och föräldrar

Så lindrar du femte sjukan för ditt barn

Röda utslag, feber och diarré? Då kan ditt barn vara drabbat av femte sjukan. Läs mer om vad femte sjukan är och vad du kan göra för att hjälpa ditt sjuka barn.

Vad är femte sjukan?

Femte sjukan är en vanlig sjukdom hos barn mellan fem och femton år, men även vuxna kan drabbas. Det är en så kallad pricksjukdom, en virussjukdom som ger prickar eller utslag på huden. Namnet kommer från tiden innan det allmänna vaccinationsprogrammet startade. Då hade olika barnsjukdomar nummer, femte sjukan var sjukdom nummer fem av sex vanliga sjukdomar som drabbar barn.

1000x1000 Två barn leker i snön.

Hur smittar femte sjukan?

Femte sjukan orsakas av ett virus och smittar från person till person genom direktkontakt eller vid till exempel hosta och nysningar. Det tar mellan en och tre veckor innan femte sjukan hos barn bryter ut. Har du haft sjukdomen är du immun resten av livet.

Symtom på femte sjukan

Ett barn med femte sjukan får oftast stora röda utslag på kinderna, följt efter några dagar med allmän sjukdomskänsla. Barnet kan även få feber, dock sällan särskilt hög och för de allra flesta är femte sjukan lindrig och går över av sig själv. Ibland sprider sig utslagen ner över kroppen och ut på armar och ben. Ofta försvinner de efter 4-5 dagar, men de kan också återkomma en eller flera gånger. Femte sjukan hos barn kan också ge symtom som diarré, huvudvärk eller illamående.

Hemma från skolan?

Ett barn med femte sjukan kan gå till förskola och skola när det är feberfritt och orkar delta i lek och undervisning, även om utslagen är kvar. Sjukdomen är som mest smittsam dagarna innan utslagen visar sig, sedan minskar smittorisken snabbt.

Senast uppdaterad 2023-10-11