Tillbaka till Allergi och luftvägar

Symtom, diagnos och behandling vid KOL

I Sverige har över en halv miljon svenskar KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom). Men eftersom många med KOL är helt besvärsfria och symtomen lätt förväxlas med astma, svår förkylning eller naturligt åldrande, är det många som inte har fått diagnosen.

Varför får man KOL?

Den vanligaste orsaken till KOL är rökning. Nästan 90 procent av alla som får KOL är rökare eller har varit rökare under en längre tid. Det är också högre risk att utveckla KOL om du har varit utsatt för passiv rökning, luftföroreningar eller haft svåra upprepade luftvägsinfektioner som barn. Risken ökar dessutom med åldern. Det är ovanligt med KOL före 40 års ålder.

Hur ställs diagnosen?

KOL kan misstänkas hos alla rökare som besväras av andfåddhet, hosta eller upphostning av slem. Diagnosen ställs genom att du får blåsa i en spirometer, en apparat som mäter lungornas funktion. Oftast räcker detta för att ställa diagnosen, men ibland röntgas även bröstkorgen. Om du diagnostiseras tidigt och får hjälp med att sluta röka kan det förhindra att svår KOL utvecklas.

1000x1000 kvinna senior glasögon

Symtom på KOL

  • Du behöver allt oftare hosta upp segt slem
  • Rosslande och pipande ljud när man andas
  • Långvariga eller återkommande förkylningar, vilka ofta leder till försämringsskov
  • Andfåddhet vid ansträngning, vilket ökar ju sämre du är i din KOL-sjukdom
  • Du minskar ofrivilligt i vikt och fötterna svullnar

KOL är en sjukdom som utvecklas långsamt, under flera år. Besvären kommer smygande och man uppfattar dem ofta inte som tecken på att man är sjuk. Ett exempel är slemhosta, som är ett av de vanligaste symtomen vid KOL. Många rökare vänjer sig vid att ha upphostningar och upplever det som normalt. Att lungorna fungerar sämre och att du orkar allt mindre vid ansträngning uppfattas ofta som ett normalt åldrande. Därför är det tyvärr inte ovanligt att man söker vård först när lungornas funktion är ordentligt nedsatta.

Är du i riskzonen för KOL?

Svarar du ja på minst tre av frågorna nedan bör du kontakta vårdcentralen för en utredning och ett andningstest, en så kallad spirometri.

  • Är du rökare och över 40 år?
  • Har du besvärats av hosta och slem flera dagar i veckan under flera månader?
  • Blir du andfådd vid fysiska aktiviteter, till exempel när du skyndar dig, går uppför en backe, går i trappor eller går en raskare promenad?
  • Drabbas du av fler än 5 förkylningar under vintern med efterföljande långvarig hosta?

Vilka behandlingsmöjligheter finns?

KOL är kroniskt och går inte att bli av med, men sjukdomen går att lindra med mediciner och ändrad livsstil. Det första och viktigaste steget i behandlingen av KOL är att sluta röka (om du gör det). Det är den enda åtgärd som man med säkerhet vet bromsar sjukdomen så att den inte förvärras.

Minska risken för försämring

Den skada som redan har skett på lungorna går tyvärr inte att reparera. Fysisk aktivitet och näringsrik kost är viktigt för att må så bra som möjligt. För den som har KOL är det viktigt att motionera varje dag, i den takt och på det sätt man klarar av. Det minskar risken för ytterligare komplikationer eller följdsjukdomar. Med hjälp av en sjukgymnast kan man öva in ett träningsprogram som kan mjuka upp kroppen, stärka arm- och benmuskler och förbättra konditionen.

Lindra symtomen

För att lindra symtomen finns läkemedel som kan vara till stor hjälp. En del vidgar luftrören medan andra är slemlösande. Det finns också läkemedel som minskar risken för försämringsskov hos de som har detta ofta. Antibiotika vid infektioner i luftvägarna kan också behövas, liksom syrgasbehandling. Sedan några år tillbaka kan man i vissa fall operera lungorna med tillfredsställande resultat. Vaccination mot influensa bör också ges då influensa kan orsaka försämring. För att minska risken att få svår lunginflammation bör man även vaccinera sig mot pneumokocker (bakterier som orsakar lunginflammation).

  • Tips och råd banner, Ladda ner doktor.se

För mer information om KOL, besök 1177.se

Senast granskad 2024-02-12