Tillbaka till Allergi och luftvägar

Fakta och råd om astma

I Sverige har ungefär 8 av 100 personer någon form av astma. Astma kan delas in i två olika typer, en allergisk och en icke-allergisk. Hos barn är allergisk astma vanligast, medan icke-allergisk astma blir vanligare ju äldre man är. Allergisk astma utlöses om man är överkänslig för något, som till exempelpälsdjur, pollen eller kvalster. Om astman inte beror på allergi finns andra faktorer som kan utlösa eller försämra astman, som till exempel luftvägsinfektioner, fysisk ansträngning, kall luft, tobaksrök, vissa läkemedel eller ämnen som parfymer och avgaser.

Vad är astma?

Vid astma har man en inflammation i luftrörens slemhinnor som kännetecknas av en ökad känslighet. Kontakten med de utlösande faktorerna leder till en sammandragning av luftrören, vilket i sin tur ger olika symtom som andnöd och hosta. Typiskt för astma är att sammandragningen av luftrören kan gå tillbaka och att lungfunktionen ibland är försämrad och ibland helt normal.

1000x1000 pojke leker i träd

Symtom på astma

Typiska tecken på astma är återkommande andnöd i perioder, ibland hosta med segt slem och ofta pipande och väsande ljud från luftrören när man andas. Det kan kännas som att andas genom ett sugrör. En del dagar kan man ha svåra besvär, medan andra dagar kan vara helt besvärsfria.

Om man får nedanstående symtom bör man kontakta läkare för undersökning:

  • Attacker av andnöd.
  • Pipande och väsande ljud när man andas.
  • Långvarig hosta varje gång man är förkyld.
  • Långvarig hosta, ofta nattetid, som inte har någon annan förklaring.
  • Återkommande andnöd, ofta i kombination med hosta när man antingen motionerar eller idrottar, eller anstränger sig.
  • 1780x320 Desktop Fråga farmaceuten 2
Senast granskad 2019-08-09