MENY

Rådgivning om järn och järnbrist

Järn är ett mineral som krävs för att kroppen skall fungera. Utan järn fungerar till exempel inte syreupptaget. Vanliga symtom på järnbrist är att vi känner oss trötta och orkeslösa. Trots att de flesta känner till detta är järnbrist en av de vanligaste bristsjukdomarna. 

Därför behöver vi järn

Ungefär 70 % av allt järn i kroppen återfinns i de röda blodkropparna och i muskelvävnad. I de röda blodkropparna är järnet bundet till proteinet hemoglobin. I muskelcellerna är järnet bundet till ett protein som kallas myoglobin. Detta järn är mycket viktigt för kroppens syresättning, för röda blodkroppars funktion och för att vi skall vara friska och må bra. 

Ytterligare 25 % av kroppens järn finns lagrat i ett protein som heter ferritin. Ferritin fungerar som en järndepå för kroppen. Slutligen finns en liten mängd järn kopplat till proteiner och enzymer som är viktiga för kroppens centrala funktioner såsom andning och nervsystem. 

Vad är järnbrist

Järnbrist uppstår när kroppens järndepåer inte räcker till för att uppfylla kroppens behov av järn. Järn används bland annat för tillverkning av röda blodkroppar, och om den tillverkningen begränsas av bristande järntillgång uppstår det som kallas blodbrist.

I takt med att röda blodkroppar slits ut måste nya framställas. För detta krävs järn och hemoglobin. Kroppens förmåga att tillverka nya röda blodkroppar är därmed sammankopplad med tillgången på järn i kroppens järndepåer, det vill säga proteinet ferritin som vi nämnde tidigare.

När järnnivåer testas är det just ferritin som mäts. Detta test ger en bra bild av hur stora järndepåerna är. Att ha låga ferritinnivåer innebär inte automatiskt dåliga blodvärden eller dålig syresättning av kroppen. När ferritinnivåer blir för låga finns däremot en risk att kroppen inte kan tillverka hemoglobin och röda blodkroppar.

Resultatet blir blodbrist och dålig syresättning av kroppen. Stor järnbrist kan på det sättet ge upphov till symtom som trötthet, yrsel, hjärtklappning, koncentrationssvårigheter med mera. Generellt sett har kvinnor i fertil ålder större behov av järn än män. Efter klimakteriet har kvinnor och män ungefär samma behov av järn. Kvinnor med riklig menstruation, ungdomar som växer och gravida har ofta behov av extra järn.

 

Balanserat intag av järn

Kroppen reglerar löpande hur mycket järn som tas upp från kosten, för att hålla kroppens järnreserver lagom fyllda. Järnbrist beror på att den naturliga balansen rubbas mellan intag av järn och bildandet av nya röda blodkroppar. Det kan till exempel bero på att man inte äter bra, men det kan också bero på en underliggande åkomma som ge ett ökat järnbehov.

Kroppen har inget naturligt sätt att göra sig av med ett järnöverskott. Ett överskott av järn som inte är bundet till något protein, så kallat fritt järn, kan orsaka förgiftningsskador. Det är därför viktigt att man följer de instruktioner och rekommendationer som olika tillverkare av järnprodukter ger.

Järntabletter och andra järntillskott

Det finns flera olika sorters järntillskott på marknaden. Upptaget av järn i matsmältningssystemet skiljer sig åt beroende på vilken typ av järnmolekyl som järntillskottet innehåller. De olika molekylerna tas upp av kroppen i olika grad, och vissa modernare tillskott har inte mycket kvar av de klassiska biverkningarna som ont i magen och förstoppning.

Om man tar vissa andra läkemedel, eller om man lider av IBS eller andra mag-tarmåkommor, kan vissa järntillskott vara lämpligare än andra. Det är alltid klokt att rådgöra med apotekaren på ditt lokala Kronans Apotek innan du väljer järntillskott.

Se alla järntabletter och järntillskott

Senast uppdaterad: 2019-05-28