Tillbaka till Om recept och läkemedel

Utbyte på apotek

Ibland får du frågan på apotek om du vill ha en likvärdig medicin av ett annat märke istället för den som står på ditt recept. Detta är på grund av läkemedelsutbytet som är en del av högkostnadsskyddet. Den medicin som föreslås är alltid den som ingår i läkemedelsförmånen och det brukar innebära det billigaste priset för dig.

Generiskt utbyte – billigast på marknaden

Du kanske har varit med om att vi vill byta ut ditt förskrivna läkemedel mot ett annat och undrar varför. Läkemedel byts ibland ut för att ingen ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel, varken du eller samhället. Alla ppotek är skyldiga att erbjuda det billigaste läkemedlet på marknaden, med samma verksamma ämne som det som läkaren angett på receptet. Detta kallas generiskt utbyte. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, utser "Månadens vara" varje månad. Du kan därför få samma läkemedel men från olika tillverkare varje gång du hämtar din medicin.

Utbyte på apotek

Du måste inte byta

Det är du själv som bestämmer om ditt receptförskrivna läkemedel ska bytas ut, men ditt val kan påverka din kostnad. Vill du ha det läkemedel som står på receptet och inte det apoteket erbjuder dig så får du betala mellanskillnaden själv. Mellanskillnaden räknas heller inte in i ditt högkostnadsskydd. För läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet får du betala hela kostnaden själv.

Är det nya läkemedlet lika effektivt?

Ja, du får alltid läkemedel som innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och som fungerar på samma sätt i kroppen. De är därmed utbytbara med varandra.