Tillbaka till Om recept och läkemedel

Resa med läkemedel

Att föra med sig läkemedel över nationsgränser är förknippat med olika lagar och regler. Vad som gäller beror dels på vilken typ av läkemedel, dels vilken nationsgräns det rör sig om.

Resa med narkotikaklassade läkemedel

Vilka läkemedel som är narkotikaklassade skiljer sig åt mellan olika länder, därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller i det land du reser till. Landets ambassad kan svara på frågor om läkemedel och narkotikaklassning. Om du behöver ta med dig sprutor eller kanyler måste du skaffa ett intyg från din läkare som verifierar detta.

Utanför Schengenområdet

Om resmålet ligger utanför Schengenområdet bör du kontakta landets ambassad och att ta reda på exakt vad som gäller för dina läkemedel i just det landet.

Resa med narkotikaklassade läkemedel

Inom Schengenområdet

Om du reser inom Schengenområdet behöver du ett så kallat Schengenintyg för dina narkotikaklassade läkemedel. I Sverige är det apoteken som utfärdar Schengenintyg. Du behöver ett separat intyg för vart och ett av dina läkemedel som är narkotikaklassade. Ladda gärna ner intyget, fyll i det i förväg och ta med det till ditt Kronans Apotek. Intyget behöver stämplas, skrivas under och meddelas till Läkemedelsverket för att det ska vara giltigt.

Intyg för medicin vid resor inom Schengenområdet

Intyg för medförande av narkotikaklassat läkemedel på Läkemedelsverkets hemsida

Glöm inte att texta tydligt. Intyget är giltigt i högst 30 dagar och får avse ett narkotikaklassat läkemedel för högst 30 dagars förbrukning.

Ta också med dig läkemedelsförpackningen med apoteksetiketten intakt.

Senast uppdaterad 2019-11-22