MENY

Resa med läkemedel

Att föra med sig läkemedel över nationsgränser är förknippat med olika lagar och regler. Vad som gäller beror dels på vilken typ av läkemedel, dels vilken nationsgräns det rör sig om.

Narkotikaklassade läkemedel mellan Schengenländer

Om du reser från ett Schengenland till ett annat Schengenland och har med dig ett läkemedel som är narkotikaklassat i landet du reser till, måste du ha med dig ett Schengenintyg utfärdat i ditt hemland.

Vilka läkemedel är narkotikaklassade?

Vilka läkemedel som är narkotikaklassade skiljer sig åt mellan länder, därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller i det land du reser till. Landets ambassad i Sverige kan svara på frågor om läkemedel och narkotikaklassning. För att få reda på vad som gäller i Sverige kan du fråga ditt närmaste Kronans Apotek.

KronansApotek (23).jpg

Så skaffar du ett Schengenintyg

I Sverige är det apoteken som utfärdar Schengenintyg. Du behöver ett separat intyg för vart och ett av dina läkemedel som är narkotikaklassade. 

Ladda gärna ner intyget, fyll i det i förväg och ta med det till ditt Kronans Apotek. Intyget behöver stämplas, skrivas under och meddelas till Läkemedelsverket för att det ska vara giltigt.

Läkemedelsverkets blankett:

Intyg för medförande av nakotikaklassat läkemedel inom ramen för medicinsk behandling enligt Schengenkonventionens artikel 75 (pdf)

Glöm inte att texta tydligt så du slipper få problem med tullen. Intyget är giltigt i högst 30 dagar och får avse ett narkotikaklassat läkemedel för högst 30 dagars förbrukning.

Vad ska man ta med på resan?

Detta bör du bör ta med dig: 

  • Schengenintyget i original 
  • Receptet eller läkemedelsförpackningen med apoteksetiketten intakt
  • Pass eller nationellt id-kort

Resa med sprutor och kanyler

Om du behöver ta med dig sprutor eller kanyler måste du skaffa ett intyg från din läkare som verifierar detta. Gäller alla länder.

Resor utanför Schengen

Ett Schengenintyg gäller bara för resor inom Schengenområdet. Om resmålet ligger utanför Schengenområdet bör du kontakta landets ambassad och att ta reda på exakt vad som gäller för dina läkemedel i det landet.

Lista över Schengenländer

Följande länder är med i Schengen just nu, i alfabetisk ordning:

Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern samt Österrike

Senast uppdaterad 2018-11-30