Receptregistret

Receptregistret är ett elektroniskt register där information om recept sparas.

Hämta ut recept var som helst

Det elektroniska receptet är tillgängligt på alla apotek i Sverige, inklusive på webben. Du kan smidigt hämta din medicin var som helst.

Vad är Receptdepån?

Receptdepån är namnet på databasen där e-recept lagras. Mer formellt heter det "Receptdepå human". Det är i Receptdepå human som dina humanrecept lagras, alltså de recept som rör dig själv och inte dina djur. Djurrecept lagras i en databas som heter "Receptdepå djur".

Hämta ut recept var som helst

Samtycke till att visa recept i receptregistret

För att du ska kunna hämta ut elektroniska recept på apotek, i appen eller på webben krävs att du först ger ditt samtycke till att visa dina recept i receptregistret. Samtycket behöver bara lämnas en gång och gäller på alla apotek. De uppgifter som behandlas är det elektroniska receptet, samt ändringar och expeditioner som gjorts.

Du som individ har rätt till registerutdrag och till rättelse av felaktiga uppgifter.

Samtycket gäller tills vidare och du kan när som helst, på vilket apotek som helst, begära att ett eller flera av de elektroniska recepten överförs till pappersformat. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

Personuppgiftsansvarig för receptregistret

Det är eHälsomyndigheten som är personuppgiftsansvarig.