Tillbaka till Om recept och läkemedel

Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan är ett elektroniskt register där information om recept sparas.

Hämta ut recept var som helst

Det elektroniska receptet är tillgängligt på alla apotek i Sverige, inklusive på webben. Du kan smidigt hämta din medicin var som helst.

Vad är Receptdepån?

Receptdepån, Receptdepå Human eller Receptregistret var namnet på databasen som 1 maj ersattes av Nationella läkemedelslistan. Det är i Nationella läkemedelslistan som dina recept lagras, alltså de recept som rör dig själv och inte dina djur. Djurrecept lagras i en databas som heter "Receptdepå djur".

Samtycke till att visa recept i Nationella läkemedelslistan

Från 1 maj 2021 visas dina recept i Nationella läkemedelslistan istället för i Receptregistret. Det krävs inget samtycke för Nationella Läkemedelslistan. Du som individ har rätt till registerutdrag och till rättelse av felaktiga uppgifter.

Personuppgiftsansvarig för Nationella läkemedelslistan

Det är eHälsomyndigheten som är personuppgiftsansvarig.