Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan är ett elektroniskt register där information om recept sparas.

Hämta ut recept var som helst

Det elektroniska receptet är tillgängligt på alla apotek i Sverige, inklusive på webben. Du kan smidigt hämta din medicin var som helst.

Vad är Receptdepån?

Receptdepån, Receptdepå Human eller Receptregistret var namnet på databasen som 1 maj ersattes av Nationella läkemedelslistan. Det är i Nationella läkemedelslistan som dina recept lagras, alltså de recept som rör dig själv och inte dina djur. Djurrecept lagras i en databas som heter "Receptdepå djur".

Hämta ut recept var som helst

Samtycke till att visa recept i Nationella läkemedelslistan

Från 1 maj 2021 visas dina recept i Nationella läkemedelslistan istället för i Receptregistret. Det krävs inget samtycke för Nationella Läkemedelslistan. Du som individ har rätt till registerutdrag och till rättelse av felaktiga uppgifter.

Personuppgiftsansvarig för Nationella läkemedelslistan

Det är eHälsomyndigheten som är personuppgiftsansvarig.