Hormonläkemedel och miljön

Hormoner från läkemedelsrester påverkar miljön och djurlivet negativt när de hamnar i naturen. Det är därför viktigt att slänga överblivna hormonläkemedel på ett ansvarsfullt sätt. Lämna in dem till oss på Kronans Apotek så ser vi till att de hanteras miljösäkert!

Läkemedelsrester i naturen

Om läkemedel kastas i soporna eller spolas ner i toaletten kan de så småningom hamna i naturen. Även de läkemedel som vi använder kommer ut i avloppen, eftersom läkemedel lämnar kroppen via urin och avföring. Det pågår forskning och teknisk utveckling hos vattenreningsverken, men än så länge är Sveriges reningsverk inte byggda för att rena vattnet från alla läkemedelsrester. Många substanser passerar därför reningsverken och kommer sedan vidare ut i miljön. Eftersom läkemedel ofta är tillverkade för att stå emot biologisk nedbrytning så blir de kvar i naturen under en lång tid.

Läkemedel med hormoner

Det finns många olika läkemedel som innehåller hormoner. Det används till exempel för preventivmedel och för lindring av klimakteriebesvär. Den vanligaste formen av hormonläkemedel är tabletter men det finns också plåster, vaginalringar, krämer, stavar, spiraler och vagitorier.

läkemedel-och-miljö-767x767

Hormoners påverkan på djurlivet

Hormoner som sprids i naturen påverkar fiskar, grodor, musslor och andra vattenlevande djur. Effekterna uppstår redan vid mycket låga halter och orsakar både beteendeförändringar och försämrad fortplantningsförmåga. Dessutom kan andra kemikalier ha hormonstörande effekter på vattenlevande organismer. Det gäller till exempel kemikalier som ftalater, PCB, dioxiner och nonylfenol.

Lämna in dina använda och överblivna hormonläkemedel

För att skydda vår miljö är det därför viktigt att inga överblivna hormonläkemedel kastas i toaletten eller hushållssoporna. Lämna istället in dem till ditt apotek. Kom ihåg att också lämna in hormonplåster och hormonringar efter att du använt dem. Plåster och p-ringar kan nämligen ha upp till 90% av östrogeninnehållet kvar när du tar bort dem. Kom in till oss på Kronans Apotek så tar vi hand dina hormonläkemedel på ett miljösäkert sätt!

Mer om att lämna in medicin på Kronans Apotek

Hitta ditt närmaste Kronans Apotek