MENY

Högkostnadsskydd för läkemedel

Att vara sjuk och köpa mediciner kan bli dyrt. Därför finns högkostnadsskyddet som ger ett skydd mot höga sammanlagda kostnader för läkemedel. Skyddet innebär att du inte behöver betala mer än 2300 kronor per år för varor utskrivna på recept om de ingår i läkemedelsförmånen. 

Högkostnadsskyddet för läkemedel höjdes 1 januari 2019 och informationen på sidan gäller från och med detta datum.

Hur fungerar det?

När du köper varor på recept som ingår i läkemedelsförmånen betalar du själv hela eller en del av priset. Du betalar fullt pris för dina varor fram till dess att du betalat 1150 kronor. Därefter tar förmånstrappan vid. Den del du själv betalar blir lägre ju högre kostnaderna blir. Förmånen gäller för varor på recept som ingår i läkemedelsförmånen under 12-månadersperioden.

Så här ser förmånstrappan ut:

  • Upp till 1150 kronor betalar du 100% av kostnaden
  • Mellan 1150 kronor och 1673 kronor betalar du 50% av kostnaden
  • Mellan 1673 kronor och 2143 kronor betalar du 25% av kostnaden
  • Mellan 2143 kronor och 2300 kronor betalar du 10% av kostnaden
  • Efter 2300 kronor får du frikort fram till nästa period påbörjas.
Fo?rma?nstrappan_767x767.png

Frikort

När du betalat 2300 kronor får du frikort. Du betalar då inte längre för dina receptbelagda varor som ingår i läkemedelsförmånen under resterande delen av 12-månadersperioden. Efter ett år, oavsett om du har frikort eller var du befinner dig i förmånstrappan, börjar du om på en ny förmånsperiod vid nästa inköp.

Kan jag hämta ut så mycket jag vill vid ett och samma tillfälle?

För att få rabatt på dina inköp och för att de ska räknas in i ditt högkostnadsskydd får du hämta ut läkemedel och varor för högst tre månaders förbrukning i taget. När två tredjedelar av behandlingstiden gått från föregående uttag kan du hämta ut nya läkemedel och varor med rabatt.

Dock finns det undantag

  • Du kan hämta ut en större mängd läkemedel och varor vid samma tillfälle eller oftare om du själv betalar hela kostnaden för den mängd som överstiger tre månaders användning.
  • Om du har särskilda skäl, till exempel en längre utlandsvistelse, kan du få hämta ut läkemedel och varor med rabatt för längre tid än tre månader. Du måste då kunna intyga det särskilda skälet. I detta fall är du välkommen att besöka ditt lokala Kronans Apotek.

Vad gäller för mina barn?

För personer under 18 år är varor på recept, som ingår i läkemedelsförmånen, kostnadsfria.

Jag har inget högkostnadsskydd, kan jag påbörja ett nu?

Ja, förutsatt att du köper läkemedel på recept på en vara som ingår i läkemedelsförmånen. Du är välkommen att ansluta dig på valfritt Kronans Apotek.

Vilka varor ingår i förmånerna?

Att en vara är receptbelagd innebär inte automatiskt att den ingår i läkemedelsförmånen. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar om vilka läkemedel och andra varor som ska omfattas av läkemedelsförmånen. Vilka varor som omfattas av förmånerna framgår av www.tlv.se/beslut/sok-i-databasen. När du loggat in med din e-legitimation för att se dina recept ser du om just dina varor på recept ingår i läkemedelsförmånen eller ej.