Fullmakter

För att kunna se, beställa och hämta läkemedel och varor på recept åt någon annan måste du ha en fullmakt för den personen. Samma sak gäller om du vill att någon annan ska kunna se, beställa och hämta läkemedel och varor på recept åt dig. Då behöver du ge fullmakt åt den personen.

När du loggat in med din e-legitimation så kan du enkelt se och handla läkemedel och varor på recept för de du har fullmakt för. Du kan också ge fullmakt till någon annan.

På webben: Navigera till "Registrera fullmakt" i menyn när du är inloggad. Ditt ombud, alltså den personen som får fullmakt för dig, måste också samtycka inom 7 dagar. Ditt ombud kan ge samtycket via vår hemsida när han eller hon är inloggad.

I appen: Just nu kan du inte skapa nya fullmakter i appen. Du kan däremot registrera dem på webben och sedan handla med fullmakter som vanligt även i appen.

I apotek: Här hittar du blanketter som du kan ladda ner, skriva ut och ta med till ett apotek.

Fullmakt till privatperson (e-hälsomyndigheten)

Fullmakt till vård och omsorg (e-hälsomyndigheten)

Fullmaktsblanketten kan lämnas in på valfritt apotek av antingen dig själv eller den person som får fullmakt av dig. Om fullmaktstagaren lämnar in blanketten måste han eller hon visa både sin egen och din legitimation.

Om fullmakter

Barn

Som vårdnadshavare behöver du ingen fullmakt för att se, beställa och hämta läkemedel och varor på recept för ditt eget barn under 13 år. När du loggar in med din e-legitimation så kan du enkelt se och handla läkemedel och varor på recept för dina barn.

Tonåringar 13-17 år

För tonåringar gäller särskilda regler från 11 april 2019. eHälsomyndigheten har bestämt att vårdnadshavare inte längre ska ha direktåtkomst till tonåringars recept online eller i app. Det gäller på alla apotek i Sverige. Du kan ringa oss på 0771-612 612 för att hämta ut din tonårings recept och få det levererat. I lokala apotek kan du däremot hämta ut din tonårings recept som vanligt.

Anledningen till förändringen är att ge tonåringar ett viktigt ökat skydd för sin personliga integritet. Om du vill veta mer om beslutet, se information från eHälsomyndigheten.

Fullmakt för barn

Använd de här blanketterna om du som vårdnadshavare vill ge någon annan fullmakt att hantera dina barns recept. Om det finns två vårdnadshavare måste båda skriva på blanketten, och båda legitimationer ska visas upp när blanketten lämnas in. Fullmaktshavare kan inte hantera tonåringars recept via webben eller app.

Fullmakt för barn till privatperson (extern länk)

Fullmakt för barn till vård och omsorg (extern länk)

Vad innebär fullmakt?

Fullmaktstagaren får rätt att på alla apotek:

  • Beställa och hämta ut dina receptförskrivna läkemedel eller varor.
  • Hämta en översikt över alla dina elektroniskt sparade recept i receptregistret.
  • Lämna samtycke till registrering i Högkostnadsdatabasen åt dig.
  • Lämna samtycke till att eHälsomyndigheten sparar dina recept elektroniskt.

Fullmakten sparas elektroniskt hos eHälsomyndigheten och är tillgänglig på alla apotek i Sverige.

Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet kan du inte vara fullmaktstagare eller ge fullmakt till någon annan.