Tillbaka till Om recept och läkemedel

Förvara och använd dina läkemedel på rätt sätt

I medicinskåp, kylskåp, mörkt och torrt eller rumstemperatur? Ibland kan det vara svårt att veta hur du ska förvara dina läkemedel. På läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln hittar du alltid information om hur ditt läkemedel ska förvaras. Tänk på att det alltid förvara läkemedel oåtkomligt för barn.

Hur ska jag förvara mina läkemedel?

I de flesta fall kan läkemedel förvaras i normal rumstemperatur, annars anges det på förpackningen hur just detta läkemedel ska förvaras. Vissa läkemedel är fuktkänsliga och ska därför förvaras i sin originalförpackning. I dessa fall kan det vara olämpligt att förvara läkemedlet i ett badrum då badrum ofta är fuktiga.

Är läkemedel ljuskänsliga?

Det finns läkemedel som är ljuskänsliga och som bör förvaras i originalförpackningen eller på en mörk plats, exempelvis i ett skåp. En del läkemedel behöver förvaras i kylskåp. Försäkra dig om att läkemedlet inte står för nära inpå kylelementet i ditt kylskåp, då det finns risk för att läkemedlet fryser. Ett tips kan vara att ställa det i dörren på kylskåpet för att undvika detta. Vissa läkemedel kan förstöras om de står kallt, då står det angivet på förpackningen att just detta läkemedel ska förvaras i normal rumstemperatur.

Kan jag ha alla läkemedel i en doseringsask?

Vanligtvis går det bra att förvara dina tabletter och kapslar i en dosett/doseringsask, men de läkemedel som är känsliga för fukt eller ljus ska förvaras i sin originalförpackning.

Hur ska jag ta mitt läkemedel?

Det är inte alltid lätt att veta hur du ska ta ditt läkemedel. Det är viktigt att du tar din medicin på rätt sätt för att behandlingen ska få avsedd verkan. Här länkar vi till instruktionsfilmer som visar hur du tar medicinen på rätt sätt. Filmerna vänder sig till dig som redan fått ett läkemedel förskrivet. Klicka här för att komma till medicininstruktioner.se