Tillbaka till Eget apotek

Starta nytt eller anslut ett befintligt apotek

Vår vision är att vara Sveriges mest engagerade apotek där kunderna mår lite bättre. Med det menar vi att du som engagerad ägare strävar efter att med närvaro, intresse och omtanke serva just dina kunder på bästa sätt. Vårt erfarna etableringsteam är experter på allt från att starta bolag och ansöka om tillstånd hos läkemedelsverket, till förhandlingar med hyresvärdar, planritningar och driftsmässiga frågor.

Intresseanmälan

Om du är farmaceut, eller under utbildning, och har hittat en lokal eller funderar på ett område som lämpar sig för ett apotek, eller om du idag driver ett apotek som du är intresserad av att ansluta till Kronans Apotek, kontakta Vanessa Taffo för intresseanmälan och mer information.

Vanliga frågor om nyanslutning

Funderar du på att öppna ett eget apotek? Här har vi samlat vanliga frågor och svar om hur det går till.

Måste man vara farmaceut för att starta ett eget apotek?

Läkemedelsverket kräver att apoteket måste ha minst en farmaceut på plats all öppen tid. Kronans Apotek har inga formella krav på att du som ägare måste vara farmaceut däremot godkänner vi sällan en nyetablering där inte någon i ägarkonstellationer är farmaceut. Anledningen är att det är svårt att få god ekonomi i apoteksbolaget om man inte själv kan vara verksam som farmaceut utan enbart köper in kompetensen. Läkemedelsverket tillåter inte att förskrivare av läkemedel har "bestämmande inflytande" över en apoteksverksamhet. Om du är exempelvis läkare, undersök då hos Läkemedelsverket vad som gäller i just din situation.

Hur går det till att öppna apotek inom Kronans Apotek?

Ett första steg till att öppna ett apotek är att skicka in en intresseanmälan. Du kan läsa mer om detta samt skicka in din intresseanmälan här. När vi tagit emot din anmälan kommer du få vidare instruktioner om nästa steg. Intresseanmälan innehåller ett sekretessåtagande och därför lämnar vi inte information om processen innan vi fått din anmälan.

Hur mycket pengar behövs för att öppna ett apotek?

Det beror mycket på omständigheterna i varje enskilt fall. Vanliga uppstartskostnader är sådant för iordningsställande av lokal, försäkring, inredning, varulager, marknadsföring och personal. Dessutom kräver Tamro en bankgaranti eller förskottsbetalning för att leverera varor till ditt apotek under dess första verksamhetsår. Det är inte ovanligt att man behöver ha ett kapital kring 3 milj. kr i ingångsfinansiering.

Vad hjälper Kronans Apotek till med när jag vill nyetablera?

Kronans Apotek finns med dig genom processen och på varje avdelning finns personer med specialistkunskap om nyetablering för just sitt område. Du kommer också ha en kontaktperson från etableringsfunktionen som deltar genom hela projektet med stöd och råd i frågor som exempelvis inredning, uppstart av bolag, köp av externa skyltar, IT, sortiment och marknadsföring. Kronans Apotek tar även hand om din ansökan till Läkemedelsverket om tillstånd för att driva öppenvårdsapotek.

Får jag låna pengar från Kronans Apotek?

Nej, Kronans Apotek hade under statligt ägande tillstånd att låna ut pengar i samband med egen försäljning av apotek. Förutom egen insats behöver du kanske låna pengar i bank och/eller hos Almi.

Hur lång tid tar det att öppna ett apotek?

Räkna med att hela processen tar minst 5-6 månader. De fasta tidsramarna sätter Läkemedelsverket med 90 dagars handläggningstid för att behandla en tillståndsansökan om att driva öppenvårdsapotek. Därtill ska du få många praktiska delar och avtal på plats.

Senast uppdaterad 2023-11-15