Tillbaka till Eget apotek

Eget apotek

Är du redo att äga och driva ett eget apotek? Vi har erfarenheten och verktygen för att hjälpa dig genom hela processen.

Att äga och driva ett eget apotek

Kronans Apotek har en gemensam serviceorganisation med uppgift att stötta dig. Det innebär att du får samma fördelar som i en integrerad kedja. Serviceorganisationen hjälper bland annat till med att förhandla fram avtal och kampanjerbjudanden med leverantörer och distributörer, ta fram säljdivande och varumärkesbyggande marknadsföring, ordna IT-system och support i tekniska frågor, stötta dig i ekonomiska frågor, kvalitetssäkra processer i drift samt att erbjuda kompetensutveckling för ägare och medarbetare. Du får även tillgång till en regionchef som vägleder dig i frågor som gäller försäljning, drift och affärsutveckling.

Kunskapsutbyte genom nätverkande

Det är genom gemenskap och nätverkande som vi lär av varandra och utvecklas. Genom gemensamma kommunikationskanaler, kontinuerliga nätverksträffar, utbildningar, ägarträffar och konferenser lägger vi grunden för detta viktiga nätverk. Som ägare har du möjlighet att påverka centrala beslut, bland annat genom vårt medlemsråd som har stort inflytande i vår organisation och utgör en viktig länk mellan serviceorganisationen och apoteksägarna. Representanter i rådet utses av apoteksägarna en gång om året.

Vägar till ett eget apotek

Med vår hjälp kan du förverkliga dina planer om ett eget apotek på tre olika sätt: Genom att starta ett helt nytt apotek från grunden eller ansluta din befintliga apoteksverksamhet till kedjan (konvertering) eller köpa ett apotek direkt av någon av våra medlemmar inom Kronans Apotek.

Senast uppdaterad 2023-11-15