Tillbaka till Samarbeten

I samarbete med WaterAid

WaterAids mission är att förändra liv bland världens fattigaste och mest marginaliserade människor, genom att öka tillgången till rent vatten, toaletter och hygien. Kronans Apotek samarbetar med WaterAid genom att skänka en del av försäljningen till deras viktiga arbete.

Om WaterAid

WaterAids vision är en värld där alla, överallt, har rent vatten, toaletter och hygien. WatterAid förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i några av världens fattigaste samhällen. De samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

Hur Kronans Apotek samarbetar med WaterAid

Samarbetet med WaterAid utgår från vårt samhällsengagemang där hälsa för människor, samhälle och miljö står i centrum för allt vi gör. Vi gör bland annat olika kampanjer där en viss procent av försäljningen går till WaterAids arbete. Tidigare kampanjer har fokuserat på att stödja WaterAids arbete med att stärka flickor och bryta menstabun, samt allas tillgång till rent vatten, sanitet och hygien.

WaterAid förmånsemblem färg