Tillbaka till Samarbeten

I samarbete med Vi-Skogen

Vi-Skogen är en svensk biståndsorganisation som arbetar med hållbar utveckling. Kronans Apotek har valt att samarbeta med Vi-Skogen för att bidra till en friskare planet. Vi vill kompensera koldioxidutsläpp som uppstår vid tjänsteresor, tjänstebilar och när vi fraktar våra egna produkter.

Om Vi-Skogen

Vi-Skogen är en svensk biståndsorganisation som har arbetat med hållbar utveckling i Afrika i nästan 40 år. Att odla träd och grödor tillsammans för en hållbar miljö och bättre levnadsförhållanden är basen i Vi-Skogens arbete. Deras metoder absorberar växthusgaser samtidigt som de ökar jordbruksproduktiviteten och lyfter bönder ur fattigdom. Dubbel effekt helt enkelt.

Hur Kronans Apotek samarbetar med Vi-Skogen

Kronans Apoteks målsättning är att vara koldioxidneutrala 2030. Vi har fokus på att minska utsläppen och använder klimatkompensation som ett komplement. Projektet som vi bidrar till är certifierat och riktar sig till bönder i småskaligt jordbruk varav 70% är kvinnor. Genom trädplantering och hållbara jordbruksmetoder bekämpas både klimatförändringar och fattigdom. Vi på Kronans Apotek tycker det är viktigt eftersom det ger effekt för både människor och miljön.

Vi-skogen-767x767