Tillbaka till Samarbeten

I samarbete med Farmaceuter utan Gränser

Kronans Apotek hjälper människor att leva ett hälsosammare liv, genom våra kundmöten på apoteken och genom att en rad olika samarbetsprojekt, som till exempel vårt samarbete med Farmaceuter utan Gränser. Tillsammans vill vi förbättra människors hälsa och arbeta för en bättre miljö.

Om Farmaceuter utan Gränser

Farmaceuter utan Gränser är en ideell organisation som verkar för bland annat förbättrad läkemedelsförsörjning och läkemedelsanvändning i låg- och medelinkomstländer.

Hur Kronans Apotek stödjer Farmaceuter utan Gränser

Kronans Apotek samarbetar med Farmaceuter utan Gränser (FuG) där vi bedriver ett projekt om antibiotikaanvändning i Costa Rica för att minska antibiotikaresistens. Vi bidrar finansiellt till delar av projektet och medarbetare engagerar sig som volontärer i arbetet.

"Att stödja och samarbeta med Farmaceuter utan Gränser är ett naturligt val då det stämmer väl överens med vårt hållbarhetsarbete och vårt syfte ”Health for life” med fokusområdet hälsa för människor och samhälle samt hållbar läkemedelsanvändning" Erik Sjögren, vd på Kronans Apotek