I samarbete med Farmaceuter utan Gränser

Kronans Apotek hjälper människor att leva ett hälsosammare liv, genom våra kundmöten på apoteken och genom att en rad olika samarbetsprojekt, som till exempel vårt samarbete med Farmaceuter utan Gränser. Tillsammans vill vi förbättra människors hälsa och arbeta för en bättre miljö.

Om Farmaceuter utan Gränser

Farmaceuter utan Gränser är en ideell organisation som verkar för bland annat förbättrad läkemedelsförsörjning och läkemedelsanvändning i låg- och medelinkomstländer.

Hur Kronans Apotek stödjer Farmaceuter utan Gränser

Under 2019 har vi till sammans med Farmaceuter utan Gränser samarbetat för satsningen ”Farmaceutkompis” som gör det enkelt för nyanlända farmaceuter att få en personlig kontakt in i det svenska samhället. Under 2020 kommer vi att fortsätta stödja deras arbete, bland annat genom att stötta ett internationellt pilotprojekt mot antibiotikaresistens.

Farmaceuter utan gränser

"Att stödja och samarbeta med Farmaceuter utan Gränser är ett naturligt val då det stämmer väl överens med vårt hållbarhetsarbete och vårt syfte ”Health for life” med fokusområdet hälsa för människor och samhälle samt hållbar läkemedelsanvändning"

Anders Torell, vd på Kronans Apotek.