Tillbaka till Samarbeten

I samarbete med Aktarr

Idag har Kronans Apotek arabisktalande personal på över 40% av våra apotek och det finns ett stort antal arabisktalande personer i Sverige. Under 2019 inledde vi ett samarbete med Aktarr, som förmedlar svenska nyheter på arabiska.

Om Aktarr

Aktarr är en plattform som förmedlar svenska nyheter på arabiska via text och film. Mer om Aktarr (aktarr.se)

Hur Kronans Apotek samarbetar med Aktarr

Aktarr och Kronans Apotek har tillsammans tagit fram rådgivande filmer med våra arabisktalande farmaceuter och publicerat dem i egna och i Aktarrs kanaler. Vi har också anordnat Sveriges största arabiska hälsoevent med syftet att erbjuda arabisktalande en möjlighet att lära sig mer om svenska apoteks funktion och roll i samhället. Med mer information och kunskap vill vi tillsammans bygga ett öppet, hållbart och inkluderande samhälle där varje medborgare ges möjligheten till att vara en aktiv deltagare.