Better You Mandarinolja Eterisk

Olja, 10 ml

119:-

Fri frakt
Finns i webblager.
Fler produkter från Better YouAktuella erbjudanden

Mandarin passar bra inom aromaterapi och kan verka uppiggande och upplyftande för sinnet. En mild doft som är vanlig i både kosmetika och massage. Användning: Utblandad i olja (max. 2 % koncentration) på huden eller som aromaterapi. Börja med ett litet område för att kontrollera tolerans. Hälsoskadlig outspädd. Använd skyddshandskar, -kläder, ögon- och ansiktsskydd. Inandas ej damm/rök/dimma/ångor/spray. Tvätta huden noga efter användning. Fara! Detta ämne kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna, är giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter, är en brandfarlig vätska och ånga, orsakar allvarlig ögonirritation, kan orsaka skador på organ, orsakar hudirritation och kan orsaka allergisk hudreaktion. VID FÖRTÄRING: Ring genast Giftinformationscentralen/läkare. Framkalla INTE kräkning. Vid direkt hudkontakt: Tvätta grundligt med tvål och vatten. VID DIREKT ÖGONKONTAKT: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Om möjligt, avlägsna kontaktlinser, fortsätt skölj.

Jämförpris 11:90/ML

EAN: 07350071064887

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar