Better You Citrongräsolja Eterisk

Olja, 10 ml

109:-

Fri frakt
Finns i webblager.
Fler produkter från Better YouAktuella erbjudanden

Citrongräsolja har en frisk, stark, citronliknande och gräs/ört-aktig arom. Den har breda egenskaper för aromaterapi och är en av de bäst säljande eteriska oljorna - den är älskad för sin uppfriskande och lugnande citronaktiga doft. Citrongräsolja brukar även användas till diverse städprodukter. Blandar sig bra med bland annat: basilika, bergamott, svartpeppar, cederträ, citronella, fänkål, ingefära, mejram och apelsin. Användning: Utblandad i olja (max. 2 % koncentration) på huden eller som aromaterapi. Börja med ett litet område för att kontrollera tolerans. Hälsoskadlig outspädd. Använd skyddshandskar, -kläder, ögon- och ansiktsskydd. Tvätta huden noga efter användning. Tvätta huden noga efter användning. Fara! Detta ämne är skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter, orsakar allvarliga ögonskador, orsakar obehagskänsla på huden, orsakar hudirritation och kan orsaka allergisk hudreaktion. VID FÖRTÄRING: Ring genast Giftinformationscentralen/läkare. Framkalla INTE kräkning. Vid direkt hudkontakt: Tvätta grundligt med tvål och vatten. Om hudirritation eller utslag uppstår: Kontakta medicinsk rådgivning. VID DIREKT ÖGONKONTAKT: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Om möjligt, avlägsna kontaktlinser, fortsätt skölj. Ring omedelbart Giftinformationscentralen/läkare.

Jämförpris 10:90/ML

EAN: 07350071064269

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar