MENY

Ägare

Kronans Droghandel Apotek AB ägs av Oriola-KD Corporation, som är noterat på Helsingforsbörsen (NASDAQ OMX Helsinki Ltd). Den 3 juni 2013 köpte Oriola-KD också apotekskedjan Medstop och den 2 december fusionerades de båda apotekskedjorna under namnet Kronans Droghandel Apotek AB. Bolaget har mer än 300 apotek, cirka 21 procents marknadsandel och mer än 2 200 medarbetare.

Oriola-KD bedriver detaljhandel, grossist- och distributionsverksamhet inom läkemedel och handelsvaror i Finland, Sverige och Baltikum. Koncernens nettoförsäljning var 1,612,3  miljoner EUR för helåret 2014.