Zoloft

Zoloft används för att behandla depression eller ångestsjukdomar. Zoloft är ett av flera läkemedel som innehåller sertralin och är ett receptbelagt antidepressivt läkemedel.

Behöver du recept?

Genom att Kronans Apotek samarbetar med Doktor.se får du tillgång till komplett sjukvård direkt i mobilen. Ladda ner appen doktor.se här.

Vad är Zoloft?

Zoloft är ett receptbelagt läkemedel, vilket betyder att du måste få ett recept från vården för att få köpa det. Den verksamma substansen i medicinen heter sertralin och den används vid bland annat: - ångest - social fobi - PTSD - paniksyndrom - tvångssyndrom (OCD) - depression Zoloft och andra mediciner med sertralin tillhör en grupp av antidepressiva läkemedel som kallas SSRI. SSRI står för “selektiva serotoninåterupptagshämmare”.

Vilka biverkningar ger läkemedel med sertralin?

Alla läkemedel kan ge biverkningar, så även Zoloft. Det vanligaste är att känna illamående. Det kan försvinna efter fortsatt behandling, men prata gärna med din läkare om du känner av några biverkningar. Läs bipackssedeln för mer information om biverkningar.

Utsättningsättningssymtom av sertralin

Om du slutar ta Zoloft är det vanligt att få så kallade utsättningssymtom eller utsättningsreaktioner. Det betyder att du kan få biverkningar av att sluta ta läkemedlet, särskilt om du slutar plötsligt. Det kan handla om yrsel, sömnighet eller illamående. Därför brukar dosen trappas ner lite i taget när behandlingen ska avslutas. Avsluta inte behandlingen utan att prata med din läkare.

Andra läkemedel och Zoloft

Var extra försiktig om du tar eller har tagit MAO-hämmare, till exempel selegilin eller moklobemid, eller läkemedel mot psykiska sjukdomar, som till exempel pimozid. Berätta för din läkare vilka andra mediciner du tar. Du är också välkommen att fråga oss på apoteket om dina läkemedel kan kombineras.

Fråga farmaceuten om dina läkemedel ## Fler sorters läkemedel som innehåller sertralin Det finns flera sorters läkemedel förutom Zoloft som också innehåller samma verksamma substans. Dessa är till exempel Sertralin Bluefish, Sertralin Krka, Sertralin Hexal, Oralin och Sertrone.

Rekommenderad dos

25 mg är en vanlig startdos, men din dosering bestäms av din läkare. Fortsätt att ta medicinen även om du känner dig bättre och prata med din läkare om nedtrappning innan du slutar med behandlingen. Kontakta omedelbart din läkare eller en akutmottagning om du har råkat få i dig en för hög dos av Zoloft.

Att ta sertralin som gravid

Fråga din läkare eller oss på apoteket om råd innan du tar Zoloft ifall du är gravid eller ammar.

Att köra bil

Zoloft kan påverka din förmåga att köra bil, så var försiktig om du ska köra eller använda maskiner.

Alkohol och läkemedel med sertralin

Undvik alkohol när du tar Zoloft.

Läs alltid bipacksedeln innan användning. För mer information se fass.se

Behöver du recept?

Genom att Kronans Apotek samarbetar med Doktor.se får du tillgång till komplett sjukvård direkt i mobilen.

Ladda ner appen Doktor.se härDoktor.se app

Har du recept på Zoloft?

Beställ hem din medicin fraktfritt från oss.

Hämta ut via recept