Venlafaxin Actavis

Venlafaxin Actavis är ett antidepressivt läkemedel som används vid behandling av depression och olika ångeststörningar.

Behöver du recept?

Genom att Kronans Apotek samarbetar med Doktor.se får du tillgång till komplett sjukvård direkt i mobilen. Ladda ner appen doktor.se här.

Vad är Venlafaxin Actavis?

Venlafaxin Actavis används för att behandla depression hos vuxna. Det är ett antidepressivt läkemedel som även kan användas vid behandling av olika ångeststörningar såsom social fobi och panikångest.

Kan man få biverkningar av Venlafaxin Actavis?

Som alla läkemedel kan Venlafaxin Actavis ge biverkningar för vissa personer. Några vanliga biverkningar är huvudvärk, yrsel, illamående, muntorrhet och svettningar.

Venlafaxin Actavis i samband med andra läkemedel

Venlafaxin Actavis får inte tas i samband med monoaminoxidashämmare, som används vid depression eller Parkinsons sjukdom. Prata med din läkare eller en av våra farmaceuter om du tar andra läkemedel samtidigt som du tar läkemedel med venlafaxin.

Andra mediciner med samma verksamma substans

Andra läkemedel som innehåller den aktiva substansen venlafaxin är exempelvis Venlafaxin Krka, Efastad och Efexor Depot.

Kan jag ta läkemedlet om jag är gravid?

Prata med din läkare innan du tar läkemedel med venlafaxin om du är eller planerar att bli gravid, eller om du ammar.

Dosering

Doseringen bestäms av din läkare. Venlafaxin ska tas varje dag vid ungefär samma tidpunkt. Svälj kapslarna hela utan att tugga eller lösa upp dem.

Bilkörning

Vänta med att köra bil tills du vet hur du påverkas av medicinen.

Alkohol

Du bör inte dricka alkohol när du använder läkemedel med venlafaxin.

Läs alltid bipacksedeln innan användning. För mer information se fass.se

Behöver du recept?

Genom att Kronans Apotek samarbetar med Doktor.se får du tillgång till komplett sjukvård direkt i mobilen.

Ladda ner appen Doktor.se härDoktor.se app

Har du recept på Venlafaxin Actavis?

Beställ hem din medicin fraktfritt från oss.

Hämta ut via recept