Tradolan

Tradolan är ett smärtlindrande läkemedel som du kan få utskrivet om du har problem med smärta. Det är ett av de vanligaste läkmedlen med tramadol som aktiv substans.

Om du har du recept att hämta ut kan du beställa hem det fraktfritt här:

Vad är Tradolan?

Tradolan är en receptbelagd medicin som innehåller det smärtstillande ämnet tramadol. Ämnet är smärtstillande genom att det påverkar specifika nervceller i hjärnan och ryggmärgen.

Kan man få biverkningar av tramadol-läkemedel?

Tradolan kan i vissa fall orsaka biverkningar. De mest förekommande är illamående och yrsel. Du kan även uppleva huvudvärk och trötthet när du tar läkemedel som innehåller tramadol. Se ytterligare information på bipacksedeln.

Tradolan i samband med andra läkemedel

Tradolan och andra läkemedel som innehåller tramadol ska inte tas i samband med så kallade MAO-hämmare. MAO-hämmare är mediciner som tas mot depression. Om du börjar ta nya läkmedel ska du alltid tala om det för din läkare som då får bedöma om din dosering ska ändras.

Dosering och verkningstid av tramadol-läkemedel

Din dosering sätts av din läkare. Läkemedel med tramadol ska sväljas med vatten och tas vid behov, som mest 3-4 gånger per dag. Tradolan ska användas under så korta perioder som möjligt. Tänk på att effekten och verkningstiden kan påverkas om du tar andra läkemedel.

Kan man ta Tradolan om man är gravid?

Om du är eller planerar att bli gravid ska du inte ta Tradolan. Prata med din läkare kring andra alternativ om du behöver en smärtstillande medicin.

Har du funderingar om dina läkemedel? Fråga en av våra farmaceuter

Alternativa läkemedel med tramadol

Tradolan är inte det enda läkemedlet som innehåller tramadol. Andra mediciner som har samma effekt är bland annat Gemadol, Tiparol och Nobligan

*Läs alltid bipacksedeln innan användning. För mer information se fass.se*