Tillbaka till Sandoz

Ranitidin Sandoz

Vad är Ranitidin Sandoz?

Ranitidin Sandoz är en histamin (H2-)receptorblockerare och verkar genom att minska produktionen av saltsyra i magsäcken. Normalt är magsaften mycket sur och kan vid läckage upp till matstrupen förorsaka halsbränna och sura uppstötningar. En Ranitidin Sandoz tablett minskar magsaftens surhetsgrad och den syrahämmande effekten kvarstår upp till 12 timmar.

Kan man ta Ranitidin Sandoz som gravid?

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid ta inte Ranitidin Sandoz utan att kontakta läkare. Läkaren kommer att bedöma risken och nyttan för dig och ditt barn vid användning av Ranitidin Sandoz. Ranitidin utsöndras i bröstmjölk vilket leder till ökad risk för påverkan på barnet. Amning bör undvikas under behandling med Rantidin Sandoz. Läs bipacksedel för mer info.

Ranitidin Sandoz dosering

Vuxna samt barn över 12 år: 1 tablett (150 mg) vid behov för symtomlindring, dock högst 2 tabletter per dygn om läkare inte rekommenderar annat. Om du fortfarande har symtom efter att ha tagit Ranitidin Sandoz under 2 veckor i sträck bör du kontakta läkare, eftersom dina magbesvär kan ha en annan orsak

Kan man få biverkningar av Ranitidin Sandoz?

Liksom alla läkemedel kan Ranitidin Sandoz orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Läs alltid bipacksedel innan användning

Andra läkemedel och Ranitidin Sandoz?

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Vissa läkemedel kan påverka hur Ranitidin Sandoz fungerar, eller ge ökad risk för biverkningar. Ranitidin Sandoz kan också påverka hur andra läkemedel fungerar. Läs alltid bipacksedel innan användning