Nyodex

Nyodex är ett receptfritt läkemedel som används för lokal behandling av förkylningssymtom i svalg och munhåla.

Logo Nyodex