Ipaflex

Ipaflex 200mg är ett receptfritt läkemedel som kommer i form av mjuka kapslar. Ipaflex används för att lindra lätt till måttlig smärta, som till exempel ryggvärk, ledvärk eller huvudvärk. Läkemedlet kan användas av vuxna och barn över 12 år och kan ge lindring i upp till 12 timmar. Den aktiva substansen i kapslarna är naproxennatrium. Eftersom Ipaflex innehåller sojalecitin ska det inte användas om du är allergisk mot soja eller jordnötter. Tänk på att alltid läsa bipacksedeln innan användning.

Se mer från samma tillverkare

Vad är Ipaflex och vad används det för?

Ipaflex är ett receptfritt läkemedel som lindrar smärta i rygg, muskler och leder. Det aktiva ämnet i läkemedlet är Naproxen.

Kan man ta Ipaflex om man är gravid eller ammar?

Prata med din läkare om du ska använda Ipaflex om du är eller planerar att bli gravid. Ipaflex ska inte användas under de tre sista månaderna av graviditeten och inte alls när du ammar.

Dosering och verkningstid

För vuxna och ungdomar från 12 år, tas 1 kapsel var 8-12e timme. En kapsel ger upp till 12 timmars smärtlinding. Första behandlingsdagen kan 2 kapslar tas som startdos, följt av 1 kapsel efter 12 timmar. Du ska högst ta 3 kapslar per dygn. För personer över 65 år gäller högst 2 kapslar per dygn. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 5 dagar.

Kan Ipaflex ge biverkningar?

Liksom alla läkemedel kan Ipaflex orsaka biverkningar, men inte alla får dem. Vanliga biverkningar är ont i magen, halsbränna, illamående, yrsel och huvudvärk.

Alkohol och Ipaflex

Undvik alkohol eftersom risken för vissa biverkningar kan öka om du dricker alkohol samtidigt som du tar Ipaflex.

Går det att ta Ipaflex med andra läkemedel?

Mediciner kan påverka varandra på olika sätt. Tala därför om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.