Imodium

Imodium 2 mg är ett receptfritt läkemedel som används mot tillfällig diarré. Den verksamma substansen i Imodium är loperamid, som normaliserar tarmrörelserna så att mer vätska hinner sugas upp, vilket gör avföringen fastare. Läs alltid bipacksedeln innan du använder läkemedlet. Välj mellan vanlig tablett och munsönderfallande tablett.