Dentan

Dentan munsköljvätska är ett receptfritt läkemedel med fluor för att förebygga karies hos vuxna och barn. Läs alltid bipacksedeln innan du använder läkemedlet.