Illamående, åksjuka – åksjuketabletter, armband

Åksjuka och sjösjuka är egentligen två varianter av rörelsesjuka, en ökad känslighet mot rörelseförändringar. Man blir lättare åksjuk, med illamående och kräkningar som följd. Åksjuketabletter minskar känsligheten för rörelseförändringar och minskar därmed även illamåendet, men de kan göra dig lite dåsig. Här hittar du olika sorters åksjuketabletter, åksjukearmband och receptfria läkemedel mot illamående. Åksjuketabletter ska tas en stund före resans början. Glöm inte att läsa anvisningarna i bipackssedeln noggrant.