MENY
b2b_varatjanster-03.jpg

 

Investera i era anställdas hälsa

Vi ser att människor idag har en allt större medvetenhet om sin hälsa. Kronans Apotek, som vill vara en ledande aktör i utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård erbjuder nu även företag att investera i sina anställdas hälsa. Vi utför enklare vårdtjänster antingen hos er eller på våra apotek. Det handlar om tjänster som covid-19 antikroppstest, vaccination, blodtrycksmätning, kontroll av blodfetter, hudanalys med mera. Genom att ta del av våra tjänster kan ni fånga upp anställda som kan få hjälp och stöd att leva ett mer hälsosamt liv.

Välkommen till Kronans Apotek.

 

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

Säkerställ en hög kvalité och skapa trygghet i er läkemedelshantering med hjälp av våra farmaceuter!

För att upprätthålla god kvalitet och hög patientsäkerhet på vårdenheter där läkemedelshantering förekommer bör en årlig kvalitetsgranskning av en extern aktör genomföras. Kronans Apotek erbjuder tjänsten kvalitetsgranskning av läkemedelshantering vilket innebär att en kvalificerad och erfaren farmaceut genomför granskningen, för att öka tryggheten och säkerheten i er verksamhet.

 

 

Tjänsten innebär att vi:

  • Genomför en extern och oberoende granskning av er läkemedelshantering
  • Vi går igenom föregående rapporter
  • Vi genomför kvalitetsmöten där vi ger råd och förslag på åtgärder
  • Sammanställer allt i tydliga rapporter som ett underlag till patientsäkerhetsrapporten

 

Genomförandet av kvalitetsgranskningen anpassas efter era behov, kontakta oss om ni har frågor eller för att få en offert.

 

 

 

Covid-19 Antikroppstest

Kronans Apotek hjälper er att testa er personal för antikroppar, ett bra sätt för att få svar på frågan om era anställda har haft Covid-19 eller inte. Testerna är mycket tillförlitliga. Träffsäkerhet ligger på 99,2 - 100 procent. 


Hur går testningen till? 

Antikroppstestet görs genom ett blodprov i fingret och provsvaret kan läsas av inom 15 minuter. Provtagningen utförs av legitimerade farmaceuter och sjuksköterskor samt undersköterskor som använder skyddsutrustning för att skydda både personal och testpersonen. 

 

Kan utföras på apotek eller så kommer vi ut till er och utför testningen på plats i era lokaler.

 

 

 

Vaccination

Kronans Apotek utför vaccination i samarbete med MediCheck och erbjuder ett brett utbud av vaccin.

Vi erbjuder bla vaccin mot de vanligaste sjukdomarna som tex TBE, influensa samt reseprofylax. Vid resor eller för personer som är i riskgrupp är det viktigt att vaccinera sig. Erbjud era anställda vaccinationer som ett led i att motverka sjukdom. Kontakta oss för mer information om tillgängliga vacciner.

 

 

Hur går vaccinationen till? 

​​​​​​Vaccinationen utförs av legitimerad sjuksköterska som använder skyddsutrustning för att skydda både personal och dig som vaccineras. Det behövs ingen remiss för att vaccinera sig via oss, vaccinets åldersgräns gäller.

 

Kan utföras på apotek eller så kommer vi ut till er och utför vaccinationen på plats i era lokaler.

 

 

 

 

Kroppssammansättning

 

Erbjud era anställda att ta reda på sin kroppssammansättning, som ett stöd för era anställda att kontrollera sin hälsa. För stor mängd visceralt fett ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, det är därför bra att ha koll på sina nivåer.

 

Kronans Apotek hjälper er med en mätning av era anställda.

 

 

Hur går mätningen till? 

Kroppssammansättningen mäts med hjälp av en analysvåg som beräknar kroppssammansättning genom att sända en svag elektrisk impuls genom kroppen. Eftersom muskler innehåller mer vatten än vad fett gör så möter signalen litet motstånd i muskler och andra organ medan motståndet blir större i kroppsfett. Kroppssammansättning beräknas genom att motståndet jämförs med matematiska formler skapade genom medicinsk forskning.

 

Kan utföras på apotek eller så kommer vi ut till er och utför mätningen på plats i era lokaler.

 

 

 

 

Blodtrycksmätning

Högt blodtryck märks oftast inte, men är en grundläggande riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom. Därför är det viktigt att kontrollera blodtrycket regelbundet. Erbjud era anställda att mäta sitt blodtryck för att upptäcka högt blodtryck. Kronans Apotek hjälper er med en mätning av era anställda.

 

 

Hur går mätningen till? 

Vi tar blodtrycket med en blodtrycksmätare som placeras på överarmen.

Personen i fråga får sitta ner fem minuter innan mätningen för att mätningen ska bli så korrekt som möjligt. Ditt resultat Resultatet jämförs sedan med allmänna riktlinjer.

 

Kan utföras på apotek eller så kommer vi ut till er och utför mätningen på plats i era lokaler.

 

 

 

 

Blodprov

Vill ni erbjuda era anställda en djupare hälsokontroll kan Kronans Apotek utföra blodprovtagning, där den anställde får provsvar direkt. Ett blodprov ger indikationer på hälsostatus och sjukdomar, Kronans Apotek erbjuder provtagning av blodfetter, blodsocker och hb-värde.

 

 

Hur går provtagningen till? 

Blodprovstagningen är ett så kallat kapillärt blodprov och utförs genom ett stick i fingret. Provet görs med hjälp av en liten nål som sitter i en hållare och provtagningen utförs av utbildad personal som använder skyddsutrustning.

 

Kan utföras på apotek eller så kommer vi ut till er och utför provtagningen på plats i era lokaler.

 

 

 

 

Kolla prickarna

 

Hudcancer är en av de cancerformer som ökar mest i Sverige och det är viktigt att kontrollera sina leverfläckar prickar för att tidigt kunna upptäcka förändringar och sätta in åtgärder. Ni kan genom Kronans Apoteks tjänst ”Kolla prickarna” erbjuda era anställda en kontroll av sina leverfläckar.

 

Hur många leverfläckar kontrolleras?

Tjänsten innebär att de anställda får möjlighet till kontroll av 1-2 leverfläckar per person.

 

 

Hur går kontrollen till? 

Vi genomför en leverfläckskontroll genom att ta bild med teledermatoskop på den eller de prickar den anställde du är orolig för. Fotograferingen utförs av personal ifrån Kronans Apotek som tar använder rätt skyddsutrustning för att skydda både personal och testpersonen. 

 

 

 Vill du komma i kontakt med oss?

Offentlig verksamhet | Privata vårdgivare


 foretag@kronansapotek.se

 

Tjänster


 tjanster@kronansapotek.se