CuraFoot Svampdödande Spray

Nagelsvamp, 100 ml

Nyhet

129:-

Kampanj

Gäller t.o.m. 23 november

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Fler produkter inom kampanjen

CuraFoot svampdödande spray dödar 99,99%* av svampen som orsakar fot- och nagelsvamp och används för att desinficera fötter, naglar, skor och ytor. Produkten är dermatologiskt testad, verkar mjukgörande och ger en fräsch doft efter applicering. *Effekttestad enligt EN 1650 och EN 13624 på testorganism Trichophyton rubrum (kontakttid 30 sek, 60 sek, temp. 20ºC) under rena och smutsiga förhållanden.

Jämförpris 1:29/ML

EAN: 07331603131031

Verksamma ämnen: Etanol 800 g/kg; Lavendelolja 0,56 g/kg Övriga innehållsämnen: Glycerol, D-Pantenol, Aloe extrakt, Väteperoxidlösning, Melaeuca Alternifolia extrakt, Citrusextrakt. Innehåller linalool och limonen som förekommer naturligt i eteriska oljor.

1) Spreja ett täckande lager vätska på det önskade området. För bästa resultat rekommenderas applicering på rengjort och torrt område. 2) Låt vätskan självtorka. Använd/beträd inte området innan vätskan torkat. Skölj eller tvätta inte området direkt efter applicering. 3) Upprepa användning efter behov enligt ovan steg. Vid tveksamheter kring produktens kompatibilitet med hud eller yta, testa alltid först på ett mindre område. FARA: Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.