Zyban

Depottablett Medartuum AB 150 mg Bupropion 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

883:84

Köp via recept

EAN: 07046260064713