Linicin

Linicin är en serie medicintekniska produkter som förebygger och behandlar löss. Linicin blockerar lössens syreupptagning och kväver dem på så sätt i stället för att förgifta dem. Detta betyder att lössen inte kan utveckla resistens mot lusbehandlingen och att Linicin kommer att ha effekt när det används på rätt sätt.

Logo Linicin