Theralen

Theralen är ett receptbelagt läkemedel som används för sina lugnande och sömngivande effekter. Medicinen kan även skrivas ut mot bland annat illamående och allergiska besvär.

Behöver du recept?

Genom att Kronans Apotek samarbetar med Doktor.se får du tillgång till komplett sjukvård direkt i mobilen. Ladda ner appen doktor.se här.

Vad är Theralen?

Theralen är en receptbelagd medicin med Alimemazin som aktiv substans. Den används för sina lugnande effekter och som sömnmedel. Theralen kan också användas mot bland annat illamående, kräkningar och allergiska besvär.

Biverkningar

Precis som alla läkemedel kan Theralen ge biverkningar för en del personer. De vanligaste är trötthet, huvudvärk och lättare yrsel.

Alternativa mediciner

Förutom Theralen finns det andra mediciner med samma effekt och substans. Dessa är bland annat Alimemazin Evolan och Alimemazin Orifarm.

Theralen och andra läkemedel

Om du tar andra mediciner behöver du tala om det för din läkare då din dosering av Theralen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller en farmacut om du har frågor.

Om du är gravid

Prata med din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid under din behandling.

Dosering av Theralen

Följ den dosen som din läkare bestämt då dosen sätts individuellt.

Bilkörning

Theralen kan göra dig trött och påverka din reaktionsförmåga. Kör inte bil om du upplever något av detta.

Alkohol

Drick helst inte alkohol när du tar Theralen eftersom det kan öka den sömngivande effekten.

Läs alltid bipacksedeln innan användning. För mer information se fass.se

Behöver du recept?

Genom att Kronans Apotek samarbetar med Doktor.se får du tillgång till komplett sjukvård direkt i mobilen.

Ladda ner appen Doktor.se härDoktor.se app

Har du recept på Theralen?

Beställ hem din medicin fraktfritt från oss.

Hämta ut via recept