Selexid

Selexid är ett läkemedel som bland annat används vid urinvägsinfektioner. Det är ett sorts penicillin och finns endast på recept.

Vad är Selexid?

Selexid är ett slags penicillin och används bland annat mot urinvägsinfektioner. Läkemedlet fungerar genom döda bakterierna som orsakar infektioner i urinblåsan eller urinledarna.

Kan man få biverkningar av Selexid?

Precis som alla läkemedel kan Selexid ge biverkningar för en del. De vanligaste är:

  • Att du får diarré
  • Att du känner dig illamående
  • Att du får svampinfektion i slidan

Kontakta en läkare eller prata med en farmaceut hos oss om du upplever några biverkningar.

Om du är gravid

Prata med din läkare innan du tar Selexid om du är gravid. Läkemedlet kan tas om du ammar.

Selexid i samband med andra mediciner

Prata med din läkare om du tar andra mediciner under din behandling med Selexid.

Dosering av Selexid

Använd alltid den dos som din läkare rekommenderat. De vanligaste sätten av dosera Selexid är:

  • 200 mg 2 gånger dagligen i en vecka.
  • Eller 200 mg 3 gånger om dagen i fem dagar.
  • Alternativt 400 mg 2–3 gånger per dag i tre dagar

Bilkörning

Selexid påverkar inte din förmåga att köra bil.

*Läs alltid bipacksedeln innan användning. För mer information se fass.se*