Oxycontin

Oxycontin är ett receptbelagt läkemedel med stark smärtstillande effekt och används därför vid långvarig svår smärta. 

Har du recept på Oxycontin? Köp din medicin här:

Hämta ut via recept

Behöver du recept?

Genom att Kronans Apotek samarbetar med Doktor.se får du tillgång till komplett sjukvård direkt i mobilen. Ladda ner appen Doktor.se här

Vad är Oxycontin?

OxyContin är ett receptbelagt läkemedel som innehåller oxikodonhydroklorid och som används i samband långvarig svår smärta vid exempelvis cancer.

Kan man få biverkningar av OxyContin?

Precis som alla läkemedel kan intag av OxyContin orsaka biverkningar. Några av de vanligaste är huvudvärk, illamående, förstoppning och trötthet. 

Oxycontin i samband med andra läkemedel 

Undvik att ta Oxycontin i samband med läkemedel som påverkar hjärnans funktion som till exempel sömnmedel. Det ökar risken för biverkningar. En del läkemedel kan öka eller minska effekten av Oxycontin, vilket kan innebära att dosen behöver justeras. Rådfråga en av våra farmaceuter eller din läkare innan du tar andra mediciner under din behandling med Oxycontin.

Andra mediciner med samma verksamma substans 

Exempel på andra läkemedel som innehåller den aktiva substansen Oxikodonhydroklorid är Armoneve och Lindoxa. Dessa har samma effekt som Oxycontin.  

Om du är gravid 

Rådfråga din läkare innan du använder Oxycontin om du är eller planerar att bli gravid.

Dosering 

Din läkare bestämmer din dosering. Svälj tabletterna med ett glas vatten när du tar medicinen.   

Bilkörning 

Vid intag av Oxycontin försämras koncentrations- och reaktionsförmågan. Du bör därför avvakta med att köra bil tills du vet hur medicinen påverkar dig. 

Oxycontin och alkohol 

Undvik att dricka alkohol i samband med intag av Oxycontin efterkom risken för allvarliga biverkningar ökar. 

Läs alltid bipacksedeln innan användning.
För mer information se fass.se