Oxascand

Oxascand är ett receptbelagt läkemedel som främst används vid oro, ångest eller rastlöshet. Läkemedlet innehåller oxazepam som aktiv substans.

Vad är Oxascand?

Oxascand innehåller den aktiva substansen oxazepam som är lugnande, sövande och kramplösande. Det används vid oro, ångest och rastlöshet. Det kan också användas om man får dåligt med sömn i samband med nervösa besvär eller om man har abstinenssymtom som förvirring eller ångest efter alkoholmissbruk. Oxascand är narkotikaklassat.

Andra läkemedel med samma verksamma substans

Andra läkemedel som har samma effekt som Oxascand är bland annat Sobril och Oxazepam.

Vetestärkelse och laktos

Oxascand innehåller laktos och vetestärkelse, så prata med din läkare eller apotekspersonal först om du inte tål dessa ämnen.

Dosering

Doseringen anpassas individuellt till dig, så följ din läkares instruktioner. Prata med en läkare innan du avbryter en behandling med oxazepam. Medicineringen behöver nämligen trappas ner gradvis för att du inte ska må dåligt.

Biverkningar av Oxascand

Alla läkemedel kan ge biverkningar, så även Oxascand. Det är vanligt att känna sig sömnig eller dåsig, men det brukar kännas bättre efter några dagar med medicinen. Prata med din läkare om du känner av några biverkningar.

Kan jag ta Oxascand om jag är gravid?

Fråga en av våra farmaceuter eller din läkare innan du tar Oxascand om du är gravid eller ammar.

Har du frågor om dina läkemdel? Här kommer du i kontakt med en av våra farmaceuter

Alkohol

Alkohol och oxazepam kan förstärka varandras effekter, så drick inte alkohol när du tar läkemedel som Oxascand.

Bilkörning

Kör inte bil om du känner dig påverkad av läkemedlet. Oxascand kan ge yrsel, dåsighet och aggressivitet.

*Läs alltid bipacksedeln innan användning. För mer information se fass.se*