Tillbaka till Omron

Sponsrat innehåll

Ta tempen med rätt termometer

Att mäta feber och kroppstemperatur har varit ett viktigt diagnostiskt verktyg under lång tid. Din kroppstemperatur ger läkaren vägledning om ditt hälsotillstånd och en pålitlig termometer hemma blir även ett avgörande redskap i och med framväxten av digitala läkartjänster.

Termometer för att fastställa feber

Normalt klassas en kroppstemperatur över 38 grader som feber. Feber kan ge flera olika symtom, exempelvis att du känner dig lite svag och yr. När febern börjar gå ner är det vanligt att du börjar svettas. Men för att fastställa att du har feber, behöver du använda en termometer. Det finns flera olika typer av termometrar att välja mellan. Gemensamt för alla mätmetoder är att du ska vila 15-30 minuter före mätning. Här går vi igenom vad de olika termometrarna har för funktion och hur pålitliga de är.

Rektaltermometer - febermätning i ändtarmen

Att mäta kroppstemperaturen med en rektaltermometer i ändtarmen har länge varit en standardmetod. Mätningarna i ändtarmen har visat sig pålitliga då förändringen i kroppstemperatur sker långsamt. Metoden har använts mycket i sjukvården och i forskning. Det som är negativt är att många upplever denna typ av mätning genant och obehaglig.

Ta-tempen-med-rätt-termometer 767x767

Oraltermometer - mäta kroppstemperatur i munnen

Att mäta kroppstemperaturen i munnen kan kännas smidigt och praktiskt om man jämför med att mäta i ändtarmen. Det finns dock mycket att tänka på:

  • Termometern ska placeras under tungan så långt in som möjligt, vid tungbasen. Om den placeras för långt ut kan termometern visa ett felaktigt resultat.
  • Var noga med att hålla munnen stängd under hela tiden du mäter.
  • Se till att inte dricka, äta eller röka minst 15 minuter innan du ska mäta.