Ta tempen med rätt termometer

Att mäta feber och kroppstemperatur har varit ett viktigt diagnostiskt verktyg under lång tid. Din kroppstemperatur ger läkaren vägledning om ditt hälsotillstånd och en pålitlig termometer hemma blir även ett avgörande redskap i och med framväxten av digitala läkartjänster.

Termometer för att fastställa feber

Normalt klassas en kroppstemperatur över 38 grader som feber. Feber kan ge flera olika symtom, exempelvis att du känner dig lite svag och yr. När febern börjar gå ner är det vanligt att du börjar svettas. Men för att fastställa att du har feber, behöver du använda en termometer. Det finns flera olika typer av termometrar att välja mellan. Gemensamt för alla mätmetoder är att du ska vila 15-30 minuter före mätning. Här går vi igenom vad de olika termometrarna har för funktion och hur pålitliga de är.

Rektaltermometer - febermätning i ändtarmen

Att mäta kroppstemperaturen med en rektaltermometer i ändtarmen har länge varit en standardmetod. Mätningarna i ändtarmen har visat sig pålitliga då förändringen i kroppstemperatur sker långsamt. Metoden har använts mycket i sjukvården och i forskning. Det som är negativt är att många upplever denna typ av mätning genant och obehaglig.

Ta-tempen-med-rätt-termometer 767x767

Oraltermometer - mäta kroppstemperatur i munnen

Att mäta kroppstemperaturen i munnen kan kännas smidigt och praktiskt om man jämför med att mäta i ändtarmen. Det finns dock mycket att tänka på: - Termometern ska placeras under tungan så långt in som möjligt, vid tungbasen. Om den placeras för långt ut kan termometern visa ett felaktigt resultat. - Var noga med att hålla munnen stängd under hela tiden du mäter. - Se till att inte dricka, äta eller röka minst 15 minuter innan du ska mäta.

Febertermometer med bättre komfort

Omron Flex Temp Smart är en febertermometer med extra mjuk och böjlig spets. Termometern kan användas både rektalt och oralt. Mättid rektalt endast 10 sekunder och 20 sekunder vid oral mätning.

Axillär temperatur - mäta i armhålan

För att mäta kroppstemperaturen hos spädbarn använder ibland sjukvården axillär mätning, det vill säga att mäta i armhålen. Det fungerar inte på större barn eller vuxna, då mätningen påverkas av flera olika faktorer så som termometerns placering, hur fuktig armhålan är, mängden underhudsfett och omgivningens temperatur.

Febermätning i örat

När man mäter febern i örat är det temperaturen på trumhinnan som ger bäst mätvärde. Det är även viktigt att linsskyddet sluter tätt mot öronöppningen. Det är bra att mäta i båda öronen och notera det högsta värdet. Tänk på att sitta upp i ca 10 minuter före mätningen, då resultatet kan påverkas om örat legat mot exempelvis en kudde.

Kontaktfri IR-mätning - mäta temperaturen i pannan

En metod som är ny och som har blivit populär är mätning med IR-termometer i pannan. Då detta är en ny metod är den inte helt etablerad inom vården. Det finns även få studier kring denna typ av mätning. Det är däremot bra om man vill få ett snabbt och smidigt resultat. Det är perfekt om man vill ta ett barns temperatur när det sover utan att störa. Tänk på att yttre faktorer kan påverka resultatet, så som direkt solljus och temperaturen i rummet.

Smidig febertermometer

Omron Gentle Temp 521 använder en mycket exakt teknik och klarar av att mäta öron, panna och rumstemperatur på endast en sekund. För att hjälpa till med avläsningar i mörker finns det bakgrundsbelysningen på displayen.