Tillbaka till Sandoz

Omeprazol Sandoz

Vad är Omeprazol Sandoz?

Omeprazol Sandoz används hos vuxna för korttidsbehandling av refluxsymtom (till exempel halsbränna, sura uppstötningar).

Reflux är återflödet av syra från magsäcken till matstrupen, som kan bli inflammerad och smärtsam. Detta kan orsaka symtom såsom smärtsam brännande känsla i bröstet som stiger upp mot halsen (halsbränna) och en sur smak i munnen (sura uppstötningar). Läs alltid bipacksedel innan användning

Kan man ta omeprazol Sandoz som gravid?

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Läkaren avgör om du kan ta Omeprazol Sandoz under den tiden. Omeprazol utsöndras i bröstmjölken men påverkar sannolikt inte barnet när terapeutiska doser används. Läkaren avgör om du kan ta Omeprazol Sandoz om du ammar. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Omeprazol Sandoz dosering

Rekommenderad dos är 1 kapsel à 20 mg eller 2 kapslar à 10 mg en gång dagligen i 14 dagar. Kontakta läkare om du inte är symtomfri efter denna period. Det kan vara nödvändigt att ta kapslarna i 2–3 dagar i rad för att uppnå symtomlindring.

Kan man få biverkningar av Omeprazol Sandoz?

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Andra läkemedel och Omeprazol Sandoz?

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta eftersom Omeprazol Sandoz kan påverka hur andra läkemedel fungerar och andra läkemedel kan påverka effekten av Omeprazol Sandoz.

Du bör särskilt informera din läkare eller apotekspersonal om du tar klopidogrel (används för att förhindra blodproppar).

Ta inte Omeprazol Sandoz om du samtidigt använder läkemedel som innehåller nelfinavir (används mot HIV-infektion).

Läs alltid bipacksedel innan användning.