Nitrofurantoin alternova

Nitrofurantoin alternova är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen nitrofurantoin. Det används mot urinvägsinfektioner och finns endast på recept.

Vad är Nitrofurantoin alternova?

Nitrofurantoin alternova är ett receptbelagt läkemedel med Nitrofurantoin som aktiv substans. Läkemedlet är bakteriedödande och skrivs ut mot urinvägsinfektion.

Biverkningar av Nitrofurantoin alternova

Precis som alla läkemedel kan Furadantin i vissa fall ge biverkningar. Bland annat huvudvärk, yrsel och diarré. Illamående och kräkningar förekommer men främst vid vid högre doser och när läkemedlet intas på fastande mage. Kontakta din läkare om du upplever värre biverkningar.

Dosering

Följ den dosering som din läkare rekommenderat för dig. Den vanligaste dosen för vuxna är 50 mg tre gånger per dag under fem dagar. Du bör ta Nitrofurantoin alternova i samband med måltid för att minska illamåendet. Det gör även att läkemedlet effekt blir bättre. Tabletterna behöver inte sväljas utan kan även krossas och blandas ner i mat eller dryck.

Kan jag ta Nitrofurantoin alternova om jag är gravid?

Om du är gravid eller ammar behöver du prata med din läkare innan du tar Nitrofurantoin alternova.

Andra läkemedel och Nitrofurantoin alternova

Om du tar andra läkemedel under din behandling kan effekten av Nitrofurantoin Alternova påverkas. Berätta för din läkare om du tar några andra läkemedel.

Alternativa läkemedel

Furadantin är ett läkemedel som innehåller samma substans och har samma effekt som Nitrofurantoin alternova.

Bilkörning

Nitrofurantoin alternova påverkar inte din förmåga att köra bil.

*Läs alltid bipacksedeln innan användning. För mer information se fass.se*