Lyrica

Lyrica är ett läkemedel för vuxna som används i behandling mot epilepsi, vid smärta från nervskada samt vid svår och långvarig ångest. Läkemedlets aktiva substans är pregabalin.

Ger Lyrica några biverkningar?

Precis som alla läkemedel kan Lyrica ge biverkningar hos vissa personer. Vanliga biverkningar är yrsel, huvudvärk och trötthet. Kontakta läkare om du besväras av biverkningar.

Lyrica tillsammans med andra läkemedel

Lyrica kan påverka och påverkas av andra läkemedel. Biverkningar kan förstärkas om du exempelvis tar Lyrica i samband med smärtstillande läkemedel och läkemedel mot ångest. Prata med din läkare eller rådfråga en av våra farmaceuter innan du börjar använda andra läkemedel under din behandling.

Läkemedel med samma verksamma substans

Ett annat läkemedel som också har pregabalin som aktiv substans är Brieka.

Skillnaden mellan Lyrica och gabapentin

Pregabalin, som finns i Lyrica, och gabapentin kan båda två användas för att behandla epilepsi och smärta från nervskada, men de är två olika kemiska substanser. Pregabalins verkningsmekanism är känd medan gabapentin är okänd. Pregabalin är också godkänt för behandling av generaliserat ångestsyndrom.

Lyrica under graviditet

Det finns risker med att ta Lyrica om du är gravid eller ammar. Prata med din läkare först.

Dosering

Kapseln ska sväljas hel tillsammans med ett glas vatten. Följ din läkares ordination. Prata med läkare eller farmaceut om du är osäker.

Bilkörning

Kör helst inte bil om du tar Lyrica. Läkemedlet kan försämra din koncentrationsförmåga.

Alkohol

Du bör inte dricka alkohol under behandling med Lyrica.

*Läs alltid bipacksedeln innan användning. För mer information se fass.se*