Gabapentin Actavis

Gabapentin Actavis ett läkemedel som används för att behandla epilepsi. Medicinen är receptbelagd vilket innnebär att du bara kan få den om din läkare anser att du behöver den. Om du har du recept på Gabapentin Actavis kan du köpa den här och få den hemskickad fraktifritt.

Vad är Gabapentin Actavis?

Gabapentin Actavis är ett receptbelagt läkemedel som innehåller gabapentin och används mot epilepsi. Medicinen kan även användas mot smärtor orsakade av nervskador.

Får man biverkningar av Gabapentin?

Alla läkemedel kan ge biverkningar. De vanligaste för Gabapentin Actavis är att du känner dig trött, får yrsel eller feber. Prata med din läkare eller en av våra farmaceuter om du får biverkningar.

Dosering

Doseringen är olika från person till person. Läkaren avgör din personliga dosering som du alltid ska följa. 300 mg till 900 mg är den dosen som man vanligtvis börjar med.

Kan man ta Gabapentin Actavis som gravid?

Du ska helst inte ta Gabapentin Actavis om du är gravid eller ammar. Fråga din läkare om andra alternativ.

Bilkörning

Eftersom Gabapentin Actavis kan göra dig trött och ge dig yrsel ska du inte köra bil när du tagit läkemedlet

Gabapentin Actavis och andra läkemedel

Prata med din läkare innan du börjar använda andra läkemedel under din behandling. Framförallt ska du vara försiktig med opioider eftersom dessa kan förstärka effekterna från Gabapentin Actavis

Har du frågor dina läkemedel? Fråga en av våra farmaceuter

*Läs alltid bipacksedeln innan användning. För mer information se fass.se*