Furadantin

Furadantin är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen nitrofurantoin. Det används mot urinvägsinfektioner och finns endast på recept.

Vad är Furadantin?

Furadantin är ett receptbelagt läkemedel som används mot urinvägsinfektioner. Det innehåller den aktiva substansen nitrofurantoin och fungerar genom att verka mot de bakterier som orsakar urinvägsinfektionen.

Biverkningar av Furadantin

Precis som alla läkemedel kan Furadantin i vissa fall ge biverkningar. De mest förekommande är illamående och kräkningar som främst uppstår vid höga doser och när läkemedlet intas på fastande mage. Kontakta din läkare om du upplever värre biverkningar.

Dosering

Din läkare anpassar dosen efter dig. Den vanligaste dosen för vuxna är 50 mg tre gånger dagligen under fem dagar.

Ta Furadantin i samband med att du äter mat. Det minskar eventuellt illamående och gör att läkemedlets effekt blir bättre. Om du inte vill svälja tabletterna går det bra att krossa dem och blanda ner dem i mat eller dryck.

Om du är gravid

Om du ammar eller är gravid behöver du prata med din läkare innan du tar Furadantin.

Andra läkemedel och Furadantin

Om du tar andra läkemedel kan Furadantin påverka eller påverkas av de andra medicinerna. Berätta för din läkare om du tar några andra läkemedel.

Alternativa läkemedel

Nitrofurantoin Alternova är ett alternativ till som innehåller samma substans och har samma effekt.

Köra bil

Furadantin påverkar inte dig som bilförare.

*Läs alltid bipacksedeln innan användning. För mer information se fass.se*