Femistina

Femistina Plus innehåller den patenterade trippelkombinationen björklövsextrakt, mjölon och berberin. Studier har visat att det är den bästa sammansättningen för att minska bakteriekoncentrationen. Femistina Plus innehåller även forskolin som förstärker den patenterade trippelverkande kompositionen.Femistina Plus hindrar även bakterierna från att ”gömma sig” i urinvägarnas celler. Femistina Plusmotverkar bakteriers förmåga att fästa på urinvägarna och ökar utflödet av bakterier med urinen.Förutom den patenterade kompositionen innehåller Femistina Plus D-Mannose. Det är en sockerart från lärkträd som bidrar till att hindra E. coli bakterierna från att fästa till urinvägarnas och urinblåsans slemhinneceller.