Enalapril Teva

Enalapril Teva är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt och högt blodtryck.

Behöver du recept?

Genom att Kronans Apotek samarbetar med Doktor.se får du tillgång till komplett sjukvård direkt i mobilen. Ladda ner appen doktor.se här.

Vad är Enalapril Teva?

Enalapril Teva är ett receptbelagt läkemedel som används vid behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt. Den aktiva substans i läkemedlet är enalapril (enalaprilmaleat).

Kan man få biverkningar av Enalapril Teva?

Enalapril kan, precis som alla läkemedel, orsaka biverkningar för vissa personer. Några vanliga biverkningar är yrsel, hosta och dimsyn.

Andra läkemedel och Enalapril Teva

Vissa läkemedel kan ha inverkan på hur Enalapril Teva verkar i kroppen och likaså kan Enalapril Teva ha inverkan på andra läkemedels effekt. Rådfråga en av våra farmaceuter eller din läkare. Framför allt är det viktigt att rådfråga din läkare eller apotekspersonal då du exempelvis tar andra blodtryckssänkande läkemedel.

Andra läkemedel med samma verksamma substans

Läkemedel som också innehåller samma aktiva substans är Enalapril Krka, Enelapril Sandoz och Renitec.

Om du är gravid

Är du gravid eller planerar att skaffa barn brukar läkare föreslå att du ska sluta ta Enalapril Teva och istället rekommendera ett alternativt läkemedel. Rådfråga alltid din läkare.

Dosering

Dosering ska ske enligt läkarens ordination. Det är viktigt att du håller dig till anvisningarna och inte tar fler tabletter än vad läkaren ordinerat. Du kan välja om du vill ta Enalapril Teva i samband med mat. De flesta sväljer tabletten med ett glas vatten.

Bilkörning

Upplever du yrsel eller dåsighet när du tar Enalapril Teva bör du inte köra bil.

Alkohol

Under tiden du tar Enalapril Teva bör alkoholintaget vara så litet som möjligt. Alkohol förstärker läkemedlets blodtryckssänkande effekt.

*Läs alltid bipacksedeln innan användning. För mer information se fass.se*

Behöver du recept?

Genom att Kronans Apotek samarbetar med Doktor.se får du tillgång till komplett sjukvård direkt i mobilen.

Ladda ner appen Doktor.se härDoktor.se app

Har du recept på Enalapril Teva?

Beställ hem din medicin fraktfritt från oss.

Hämta ut via recept