Elvanse 

Elvanse är ett receptbelagt läkemedel som innehåller dexamfetamin. Läkemedlet används ofta vid ADHD.

Vad är Elvanse?

Elvanse är ett läkemedel som förbättrar uppmärksamheten och gör det lättare att koncentrera sig. Det innehåller den aktiva substansen lisdexamfetamindimesylat (dexamfetamin). Medicinen används vid ADHD hos vuxna och barn över 6 år.

Verkningstid

Läkemedlet har en gradvist ökande effekt. Verkningstiden är upp till 13 timmar.

Vad ger Elvanse för biverkningar?

Precis som med alla läkemedel kan du få biverkningar. Du kan bli torr i munnen av Elvanse och det är vanligt med sömnlöshet, sämre matlust samt huvudvärk. Prata gärna med en farmaceut hos oss eller med din läkare om du upplever biverkningar från din medicin.

Om du tar andra mediciner

Det är viktigt att inte ta MAO-hämmare samtidigt som Elvanse. MAO-hämmare är medicin mot depression. Andra läkemedel kan också påverka medicinens effekt eller bieffekter. Prata med oss eller rådfråga din läkare för att få veta ifall dina läkemedel kan kombineras.

Dosering av Elvanse

Din läkare bestämmer din dos. Det är vanligt att börja behandlingen med 30 mg om dagen. Högsta dagliga dos är 70 mg. Kapslarna kan sväljas hela eller öppnas så att innehållet exempelvis kan strös över eller blandas med exempelvis yoghurt eller dryck.

Gravid

Prata med din läkare om din medicinering ifall du är med barn eller ammar.

Köra bil

Du kan känna dig yr, ofokuserad eller få dimmig syn med Elvanse. Kör inte bil ifall du känner dig påverkad.

Alkohol

Undvik att dricka alkohol eftersom det ökar risken för biverkningar.

*Läs alltid bipacksedeln innan användning. För mer information se fass.se*