Concerta

Concerta är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla ADHD hos barn och ungdomar. Den aktiva substansen är metylfenidat.

Behöver du recept?

Genom att Kronans Apotek samarbetar med Doktor.se får du tillgång till komplett sjukvård direkt i mobilen. Ladda ner appen doktor.se här.

Vad är Concerta?

Concerta är ett läkemedel som skrivs ut till barn och ungdomar med ADHD. Läkemedlet kan bidra till bättre uppmärksamhet och koncentrationsförmåga. Det kan också hjälpa till att minska impulsivt beteende.

Eventuella biverkningar av Concerta

Alla läkemedel kan ge biverkningar, så även Concerta. Några vanliga biverkningar är hjärtklappning och humörsvängningar. En annan vanlig biverkning är att man känner sig trött. Prata med läkare eller apotekspersonal om du undrar över eventuella biverkningar av medicinen. Kontakta läkare direkt vid allvarliga biverkningar.

Concerta och andra läkemedel

Prata med läkare eller rådfråga en av våra farmaceuter innan Concerta tas i samband med andra läkemedel. Det är speciellt viktigt att berätta för läkare om Concerta kombineras med läkemedel mot depression eller ångest.

Andra läkemedel med samma verksamma substans

Andra läkemedel som också har metylfenidat som aktiv substans är Metylfenidate Alternova, Metylfenidate Sandoz, Equasym Depot och Medanef.

Concerta under graviditet

Fråga läkare eller farmaceut om råd först ifall personen som ska ta läkemedlet är gravid eller ammande.

Dosering

Concerta ska tas enligt läkarens anvisningar. Concerta tas varje morgon med ett glas vatten. Tabletten ska sväljas hel och inte tuggas, delas eller krossas. Medicinen kan tas med eller utan mat. Behandlingen börjar vanligen med en låg dos som sedan ökas vid behov. Den högsta dagliga dosen är 54 mg.

Concerta vid olika aktiviteter

Concerta kan orsaka yrsel och dimsyn. Därför kan det vara riskfyllt att exempelvis cykla, rida och klättra i träd. Var uppmärksam på eventuella biverkningar av medicinen.

Alkohol

Alkohol kan förvärra biverkningarna av Concerta. Alkohol ska inte tas i samband med behandling.

*Läs alltid bipacksedeln innan användning. För mer information se fass.se*

Behöver du recept?

Genom att Kronans Apotek samarbetar med Doktor.se får du tillgång till komplett sjukvård direkt i mobilen.

Ladda ner appen Doktor.se härDoktor.se app

Har du recept på Concerta?

Beställ hem din medicin fraktfritt från oss.

Hämta ut via recept